top of page

สัญญาอนุญาต
การใช้งานฟอนต์

การใช้งานฟอนต์แบบฟรี
การใช้งานฟอนต์แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมการใช้งานในลักษณะดังนี้
   1. การใช้งานส่วนตัว ที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือประโยชน์อื่นใดจากการใช้งานฟอนต์ เช่น การใช้งานฟอนต์เพื่อแต่งภาพถ่ายส่วนตัว ลงในพื้นที่ส่วนตัว, ใช้ตั้งค่าฟอนต์สำหรับมือถือส่วนบุคคล เป็นต้น โดยไม่แสวงหาผลกำไรจากการใช้งาน
   2. การใช้งานเพื่อการศึกษา ทางเราสนับสนุนการใช้งานฟอนต์เพื่อการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เช่น การใช้ประกอบงานนำเสนอ, ผลงานส่งอาจารย์, วิทยานิพนธ์ เป็นต้น โดยไม่ได้เป็นการแสวงหาผลกำไรจากการใช้งาน
   3. การใช้งานในองค์กรการกุศล เพื่องานประชาสัมพันธ์ โดยองค์กรการกุศลดังกล่าว เป็นผู้ใช้งานฟอนต์ด้วยตนเอง มิได้ว่าจ้างบุคคลหรือองค์กรอื่นในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อีกต่อหนึ่ง


การใช้งานฟอนต์เชิงพาณิชย์
การใช้งานใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้งานได้ประโยชน์จากการใช้งานฟอนต์ จะจัดว่าเป็นการใช้งานฟอนต์เชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนฟอนต์ก่อนการใช้งาน อาทิ
   1. การใช้งานที่ผู้ใช้งานได้ผลประโยชน์จากการใช้งานฟอนต์ ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน, โฆษณา หรือได้ผลประโยชน์แฝงจากการใช้งานฟอนต์ เช่น ยอด Reach, Like, Follow, Share, Engagement
   2. การใช้งานฟอนต์ในสินค้าหรีือบริการที่วางจำหน่าย รวมไปถึง การใช้งานฟอนต์บนตัวผลิตภัณฑ์, การใช้งานฟอนต์ประกอบภาพโฆษณาสินค้าหรือบริการ
   3. การใช้งานฟอนต์บนธีมหรือสติ๊กเกอร์ Line หรือบนแพลตฟอร์มอื่นๆ
   4. การใช้งานฟอนต์บนช่อง YouTube หรือบนแพลตฟอร์มอื่นๆ
   5. การใช้งานฟอนต์บนแพลตฟอร์ม Facebook, Facebook Page, Instagram, Twitter หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ เช่น เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ, เพื่อให้ได้ยอด Reach, Like, Follow, Share, Engagement
   6. การใช้ฟอนต์ในการรีวิวสินค้า ที่ผู้รีวิวได้รับค่าตอบแทน หรือได้ประโยชน์จากยอด Reach, Like, Follow, Share, Engagement
   7. การใช้งานฟอนต์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของอัตลักษณ์องค์กร เช่น โลโก้, ฟอนต์ประจำองค์กร เว้นแต่เป็นองค์กรเพื่อการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร
   8. การใช้งานฟอนต์เพื่อการออกแบบผลงานให้ผู้อื่น โดยผู้ใช้ได้ผลประโยชน์การกระทำดังกล่าว
   9. ในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์, แจกจ่ายฟอนต์, ขายฟอนต์ต่อ, คัดลอกหรือดราฟแบบ ทางเราจะประเมินค่าปรับจากความเสียหายที่เกิดขึ้น สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
   หากท่านไม่แน่ใจว่าการใช้งานของท่านเข้าข่ายการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือไม่ สามารถสอบถามได้ ที่นี่


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานเชิงพาณิชย์
สิ่งที่ผู้สนับสนุนฟอนต์สามารถกระทำได้
   1. สามารถใช้งานฟอนต์ได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
   2. สามารถใช้งานฟอนต์ได้ไม่จำกัดสื่อที่เผยแพร่
   3. สามารถใช้งานฟอนต์ได้ไม่จำกัดระยะเวลาการใช้งาน
   4. สามารถใช้งานฟอนต์ได้ไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งาน โดยจะต้องใช้งานฟอนต์ภายใต้ชื่อผู้ถือสิทธิ์เดียวกัน
   5. สามารถดัดแปลงรูปลักษณ์ของอักษรได้ แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไขภายในไฟล์ฟอนต์
   6. ไม่จำเป็นต้องให้เครดิตเจ้าของฟอนต์

สิ่งที่ผู้สนับสนุนฟอนต์ไม่อาจกระทำได้ แม้จะสนับสนุนฟอนต์อย่างถูกต้องแล้ว
   1. ไม่สามารถแจกจ่ายฟอนต์ให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่่น การส่งไฟล์งานจะต้องดำเนินการ Create Outline, Rasterize หรือส่งเป็นรูปภาพ หากบุคคลหรือองค์กรอื่นต้องการใช้งานฟอนต์ต่อด้วยตนเอง จำเป็นต้องสนับสนุนแยกตามชื่อบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ
   2. ไม่สามารถจำหน่ายไฟล์ฟอนต์ให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น
   3. ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ฟอนต์เข้าสู่ระบบที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงหรือนำฟอนต์ไปใช้งานได้โดยอิสระ
   4. ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของฟอนต์ หรืออ้างว่าฟอนต์เป็นของตนได้ การสนับสนุนฟอนต์เป็นเพียงแค่การขอสิทธิ์การใช้งานฟอนต์เชิงพาณิชย์เท่านั้น ลิขสิทธิ์ฟอนต์ทั้งหมดยังเป็นของ Fontcraft Studio แต่เพียงผู้เดียว
   5. ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขภายในไฟล์ฟอนต์ คัดลอกบางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงการดราฟแบบฟอนต์จากต้นฉบับฟอนต์ของ Fontcraft ท่านสามารถแจ้งให้ทางเราแก้ไขตัวอักษรบางตัวภายในตัวฟอนต์ หรือเพิ่มตัวอักษรพิเศษ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

bottom of page