top of page
RTS Alpha Cover Sold.jpg

แอลฟา RTS Alpha

ฟอนต์พร้อมจำหน่ายหมายเลขหนึ่ง

 

ฟอนต์พร้อมจำหน่าย (Ready to Serve, RTS) เป็นฟอนต์สำเร็จรูปที่ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จและยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน พร้อมที่จะถูกขายยกทั้งชุดให้กับผู้สนใจ โดยเมื่อซื้อฟอนต์ชุดนี้ไปแล้ว ฟอนต์จะถูกเปลี่ยนชื่อฟอนต์ตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งระบุชื่อผู้ถือสิทธิิฝังในตัวฟอนต์ ลูกค้าจะเป็นเจ้าของสิทธิการใช้งานโดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว และฟอนต์นี้จะไม่ถูกขายซ้ำให้กับผู้ใดอีก

เหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาฟอนต์อัตลักษณ์ประจำองค์กรในเวลาที่จำกัด โดยทางเราสามารถจัดเตรียมส่งไฟล์ฟอนต์ส่งให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ฟอนต์แอลฟา (RTS Alpha) เป็นฟอนต์เพื่อการสื่อสารภาษาไทยในบุคลิกที่โฉบเฉี่ยว ใช้งานได้ในรูปแบบที่หลากหลาย รองรับการใช้งานในทุกระบบปฏิบัติการทืั้ง Windows, Mac OS รวมถึง iOS ในชุดมี 2 น้ำหนัก 9 ไฟล์ฟอนต์ ได้แก่


ตัวปกติ (Regular)

ตัวปกติเอน (Italic)

พร้อมทั้งรองรับการอัพเกรดเพิ่มเติมน้ำหนักได้ในอนาคต

ฟอนต์แอลฟา (RTS Alpha)

จำหน่ายแล้ว

ติดต่อสั่งซื้อฟอนต์ได้ที่ fontcraft@hotmail.com หรือโทร 081-710-1150

bottom of page