top of page

เอฟซี จงเจริญ
FC Jong Jaroen

จากฟอนต์เขียนมือบนป้าย

สู่ลายเส้น Outline บนคอมพิวเตอร์

 

แรงบันดาลใจจากอักษรแบบตัวนริศ ที่มีจุดเด่นด้วยลักษณะการเขียนแยกส่วนด้วยปากกาหัวตัด หรือพู่กันแบน อดีตเป็นลายเส้นมาตรฐานสำหรับงานเขียนป้าย แต่ปัจจุบันลดบทบาทให้พบเห็นได้บนป้ายร้านไทย-จีนแบบดั้งเดิม

นำมาสู่การพัฒนาลายเส้นใหม่ให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น โดยยังคงความเข้มขลัง มงคล เหมาะสมกับทั้งงานสไตล์ไทย สไตล์จีน และงานด้านศาสนา

มาใน 4 สไตล์คือตัวปกติ ตัวเอน ตัวเล่นหางปกติ และตัวเล่นหางเอน ซึ่งผู้สนับสนุนฟอนต์จะได้รับทุกสไตล์

เพื่อเป็นการผลักดันความสำคัญด้านลิขสิทธิ์ของตัวฟอนต์ ทางเราจึงมีเงื่อนไขการใช้งานเล็กน้อย หากท่านนำผลงานของเราไปใช้ทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถใช้ฟอนต์นี้ได้ฟรี! โดยไม่มีอะไรต้องกังวล

 

แต่หากท่านต้องการนำฟอนต์ไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือต้องการสนับสนุนความตั้งใจของเรา สามารถสนับสนุนเราได้ในราคาเพียง 500 บาท
โดยสามารถดำเนินการได้ที่ fontcraftstudio.com/support

และทางเราจะออกเอกสารรับรองสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ และส่งไฟล์ฟอนต์ชุดสมบูรณ์แก่ผู้สนับสนุน หากไม่แน่ใจว่าการใช้งานของตนเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือไม่ สามารถสอบถาม Fontcraft หรืออ่านสัญญาอนุญาตได้ที่นี่

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้ แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

bottom of page