top of page

เอฟซี มหานคร
FC Maha Nakhon

ฟอนต์ไทยมีหัวที่อ่านง่ายชัดเจน ทางการอย่างไทย
สะท้อนบุคลิกของความเป็นมหานครเมืองหลวง

 

ฟอนต์เอฟซี มหานคร เป็นฟอนต์ไทยแบบมีหัว ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านส่วนโค้งและตัดหัก อันเป็นจุดสังเกตที่จดจำได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้ในส่วนของตัวเนื้อความที่ต้องการให้อ่านได้ง่ายและเร็ว และอ่านได้เร็วขึ้นเมื่อเลือกใช้แบบฐานตรง (Flat Base)

ออกแบบคู่กับฟอนต์ กรุงเทพ (FC Krung Thep) ที่เป็นฟอนต์ไทยแบบไร้หัว มีการใช้เอกลักษณ์ร่วมระหว่างฟอนต์ทั้งสอง จึงสามารถใช้งานด้วยกันได้อย่างกลมกลืน

 

มาพร้อมกับ 10 ระดับน้ำหนักและตัวเอน รวม 40 สไตล์

เพื่อเป็นการผลักดันความสำคัญด้านลิขสิทธิ์ของตัวฟอนต์ ทางเราจึงมีเงื่อนไขการใช้งานเล็กน้อย หากท่านนำผลงานของเราไปใช้ทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถใช้ฟอนต์นี้ได้ฟรี! โดยไม่มีอะไรต้องกังวล

 

แต่หากท่านต้องการนำฟอนต์ไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือต้องการสนับสนุนความตั้งใจของเรา สามารถสนับสนุนเราได้ในราคาเพียง 500 บาท
โดยสามารถดำเนินการได้ที่ fontcraftstudio.com/support

และทางเราจะออกเอกสารรับรองสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ และส่งไฟล์ฟอนต์ชุดสมบูรณ์แก่ผู้สนับสนุน หากไม่แน่ใจว่าการใช้งานของตนเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือไม่ สามารถสอบถาม Fontcraft หรืออ่านสัญญาอนุญาตได้ที่นี่

 

ฟอนต์ชุดนี้รองรับการปรับแต่งน้ำหนักโดยละเอียด (Variable Font) จำหน่ายแยกจากฟอนต์ชุดหลัก ท่านสามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อ Variable Font ได้ทุกช่องทางของ Fontcraft

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้ แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

bottom of page