top of page

เอฟซี พารากราฟ เอ็กซ์แพนด์ FC Paragraph Expanded 

แบบฟอนต์มีหัวตัวกว้างและตัวกว้างพิเศษ

ช่วยขยายพื้นที่ข้อความให้เต็มมากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมให้เนื้อหาอ่านได้ง่ายและรวดเร็ว เพิ่มพื้นที่ใช้งานมากขึ้นราว 120% และ 135% เมื่อเทียบกับแบบฟอนต์ตัวปกติ

เพื่อเป็นการผลักดันความสำคัญด้านลิขสิทธิ์ของตัวฟอนต์ ทางเราจึงมีเงื่อนไขการใช้งานเล็กน้อย หากท่านนำผลงานของเราไปใช้ทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถใช้ฟอนต์นี้ได้ฟรี! โดยไม่มีอะไรต้องกังวล

 

แต่หากท่านต้องการนำฟอนต์ไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือต้องการสนับสนุนความตั้งใจของเรา สามารถสนับสนุนเราได้ในราคาเพียง 500 บาทครับ
โดยสามารถดำเนินการได้ที่ fontcraftstudio.com/support

และทางเราจะออกเอกสารรับรองสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ และส่งไฟล์ฟอนต์ชุดสมบูรณ์แก่ผู้สนับสนุน หากไม่แน่ใจว่าการใช้งานของตนเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือไม่ สามารถสอบถาม Fontcraft หรืออ่านสัญญาอนุญาตได้ที่นี่

 

ฟอนต์ชุดนี้รองรับการปรับแต่งน้ำหนักโดยละเอียด (Variable Font) จำหน่ายแยกจากฟอนต์ชุดหลัก ท่านสามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อ Variable Font ได้ทุกช่องทางของ Fontcraft

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้ แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

bottom of page