Font > FC Subject

เอฟซี ซับเจค
FC Subject

FC Subject

แบบฟอนต์ชุดหลัก สไตล์กึ่งทางการไร้หัว เหมาะสำหรับการใช้กับงานหลากหลายรูปแบบ พร้อมน้ำหนักให้เลือกถึง 11 ระดับ และเป็นฟอนต์เริ่มต้นเพื่อปูทางไปยังแบบฟอนต์อื่นๆ ในอนาคต

 

มาพร้อมกับ 11 รูปแบบ 22 ไฟล์ฟอนต์ ได้แก่
บาง (Thin)*, เบาพิเศษ (ExtraLight)*, เบา (Light)*, ปกติ (Regular), กลาง (Medium)*, กึ่งหนา (SemiBold)*, หนา (Bold), หนาพิเศษ (ExtraBold)*, หนัก (Heavy)*, ทึบ (Black)*, ทึบพิเศษ (ExtraBlack)* 
* ฟอนต์น้ำหนักเพิ่มเติมจะแถมพิเศษให้กับผู้สนับสนุนฟอนต์ครับ

 

เพื่อเป็นการผลักดันความสำคัญด้านลิขสิทธิ์ของตัวฟอนต์ ทางเราจึงมีเงื่อนไขการใช้งานเล็กน้อย
หากท่านนำผลงานของเราไปใช้ทั่วๆ ไป ที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์
ท่านสามารถใช้ฟอนต์นี้ได้ฟรี! โดยไม่มีอะไรต้องกังวล

แต่หากท่านต้องการนำฟอนต์ไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือต้องการสนับสนุนความตั้งใจของเรา
สามารถสนับสนุนเราได้ในราคาเพียง 500 บาทครับ
โดยสามารถโอนและแจ้งรายละเอียดได้ที่ fontcraftstudio.com/support

และทางเราจะออกเอกสารรับรองสิทธิการใช้งานฟอนต์ และไฟล์ฟอนต์น้ำหนักพิเศษให้ด้วยครับ
หากไม่แน่ใจว่าการใช้งานของตนเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือไม่ สามารถติดต่อ Fontcraft เพื่อสอบถามก่อนนะครับ

สามารถดูตัวอักษรทั้งหมดและทดลองพิมพ์ได้ ที่นี่
ดาวน์โหลดฟอนต์ผ่าน f0nt.com
เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว